11 företag

Övriga Tjänster

ReviewsBird

Övriga Tjänster

För denna kategori har vi skapat en lista över företag som erbjuder tjänster inom olika områden. En tjänst är helt enkelt en transaktion där de icke-fysiska varorna levereras av säljaren till köparen. När vi pratar om service generellt handlar det oftast om processerna och inte fysiska produkter.

Service har alltid varit en immateriell del av ekonomin. Den finns i princip bara när leverantören levererar den och kunden konsumerar den. Den kan inte heller transportera eller lagra service någonstans. Tjänsten har vanligtvis fem väsentliga funktioner: Det är inte en fysisk produkt som kunderna kan röra eller hantera. Tjänsten kan varken transporteras eller produceras. Det går inte att spara tjänsten för vidare användning och när leverantören tillhandahåller tjänsten försvinner den oåterkalleligt. Det finns inte heller något avstånd mellan produktion och konsumtion av tjänster. Leverantören tillhandahåller tjänsten vid överenskommen tid. Varje enskilt tjänsteutförande är unikt, även om flera kunder kräver samma tjänst. Det är också så att vissa typer av tjänster måste involvera både konsumenten och tjänsteleverantören, till exempel måste den ha närvaro av kunden och frisören vid en klippning. Det ska också sägas att vi förutom den grundläggande skillnaden har andra faktorer som kan hjälpa till att skilja på varor och tjänster.

Äganderätt

När kunden efterfrågar en tjänst innebär det naturligtvis inte att fastigheten överlåts till slutkunden. Köper du till exempel en flygbiljett får du färdtjänsten och den upphör naturligtvis när du kommer till din slutdestination. Planet och alla anställda som arbetar på det är inte ditt. Det är inte samma sak som egenskaperna hos varorna du köper. Till exempel, som när du köper en bil, är fordonet nu ditt och du kan använda det när du vill.

Kundengagemang

Det kräver mer kundmedverkan i tjänsten än i produkten, för om det inte finns någon kundmedverkan kan tjänsten inte tillhandahållas. Det kan vara svårare att bedöma kvaliteten på tjänsterna då kvaliteten varierar från gång till gång beroende på vem som tillhandahåller tjänsten och under vilken typ av situation. Om vi ​​tänker på kvaliteten på en viss produkt jämfört med tjänster så är det stor skillnad då samma produkter produceras på samma sätt och oftast har identisk kvalitet. Samma tjänster betyder inte identisk kvalitet. Tjänster kräver ofta mycket manuellt arbete, så kvaliteten kan variera varje gång. Det beror också på känslan och förväntningarna hos varje enskild kund. Du är till exempel nöjd med frisörens klippning, men det betyder inte att du får samma resultat på en annan frisörsalong för samma klippning.