2 företag

Övriga försäkringar

ReviewsBird

Övriga försäkringar

Trevligt och enkelt! Allt täcks av en försäkring, så du behöver inte tänka på det. Ofta säger folk att allt-i-ett-försäkringar sparar dig besväret med att vara dubbelförsäkrad för vissa saker. Men betyder det verkligen att du betalar mindre per månad? Eller blir du lurad? Det kan vara svårt att ha en och samma försäkring som täcker din bil samt din husvagn och båt? Eller är du bättre och billigare om du tecknar en separat försäkring för din husförsäkring, hemförsäkring och begravningsförsäkring.

Skadeförsäkring är per definition den grupp av skadeförsäkringar som ger försäkringsskydd för motorfordon, hus, hälsa och resor. Dessa policyer måste förnyas enligt den period som föreskrivs i deras respektive policydokument, och dessa har ett specifikt försäkringsbelopp, vilket återbetalas beroende på förlusten från en viss finansiell händelse. Vanligtvis definieras det som alla typer av försäkringar som inte omfattas av livförsäkring.

Varför är försäkring viktigt?

Att köpa försäkring är viktigt eftersom det säkerställer att du är ekonomiskt säker för att möta alla typer av problem i livet och det är därför försäkring är en mycket viktig del av den ekonomiska planeringen. Ett vanligt försäkringsbolag erbjuder försäkringar för att säkerställa hälsa, resor, motorfordon och hem. Den praktiska delen av det är att du kan köpa alla dessa försäkringar online idag.