1 företag

Övriga försäkringar

...

  Övriga försäkringar

  Trevligt och enkelt! Allt täcks av en försäkring, så du behöver inte tänka på det. Ofta säger folk att allt-i-ett-försäkringar sparar dig besväret med att vara dubbelförsäkrad för vissa saker. Men betyder det verkligen att du betalar mindre per månad? Eller blir du lurad? Det kan vara svårt att ha en och samma försäkring som täcker din bil samt din husvagn och båt? Eller är du bättre och billigare om du tecknar en separat försäkring för din husförsäkring, hemförsäkring och begravningsförsäkring.

  Skadeförsäkring är per definition den grupp av skadeförsäkringar som ger försäkringsskydd för motorfordon, hus, hälsa och resor. Dessa policyer måste förnyas enligt den period som föreskrivs i deras respektive policydokument, och dessa har ett specifikt försäkringsbelopp, vilket återbetalas beroende på förlusten från en viss finansiell händelse. Vanligtvis definieras det som alla typer av försäkringar som inte omfattas av livförsäkring.

  Varför är försäkring viktigt?

  Att köpa försäkring är viktigt eftersom det säkerställer att du är ekonomiskt säker för att möta alla typer av problem i livet och det är därför försäkring är en mycket viktig del av den ekonomiska planeringen. Ett vanligt försäkringsbolag erbjuder försäkringar för att säkerställa hälsa, resor, motorfordon och hem. Den praktiska delen av det är att du kan köpa alla dessa försäkringar online idag.


  Övriga försäkringar

  För att hjälpa till med det valet gör vi en översikt över alla försäkringsbolag med en allt-i-ett-policy. Läs dina medkunders erfarenheter, åsikter och recensioner här på ReviewsBird så att du vet vad som omfattas av din policy.

  Försäkring är ett sätt att hantera risker. När du köper försäkring överför du kostnaden för en potentiell förlust till försäkringsbolaget i utbyte mot en avgift, känd som premien. Försäkringsbolagen investerar fonderna säkert så att de kan växa och betala sig när det finns ett krav.

  Här är de främsta anledningarna till att det är nödvändigt att ha försäkring:

  1. Ekonomisk trygghet

  Oavsett hur mycket du tjänar eller hur mycket du har sparat; din ekonomiska ställning kan dämpas av en oväntad händelse på ett ögonblick. Så det bästa sättet att bli ekonomiskt säker är att täcka dig själv, din familj och dina tillgångar med försäkring. Du kan köpa eller förnya försäkring online och få en utbetalning för ekonomiskt stöd om en oförutsedd händelse inträffar.

  2. Överföring av risk

  Försäkringsavtalet bygger på "principen om överföring av finansiell risk från den försäkrade till försäkringsgivaren". Som försäkrad betalar du premier för att få ersättning från försäkringsbolaget om en oförutsedd händelse inträffar. Så att ha en försäkring minskar den ekonomiska bördan på dina axlar.

  3. Komplett skydd för dig och din familj

  Familjen är den viktigaste tillgången du har, och din familj är också beroende av dig för ekonomiskt stöd. Det är därför det är viktigt att se till att du och din familj är helt säkra på att möta alla nödsituationer.

  4. Ingen mer stress eller spänning i svåra tider

  Ingen av oss kan se framtiden eller förutbestämma framtida händelser. Varje oförutsedd tragedi kan lämna dig fysiskt, mentalt och ekonomiskt ansträngd. Så om du har försäkring för att ta hand om resultatet av sådana tragedier, såsom sjukdom, skada eller permanent funktionshinder, till och med döden - kommer du att rädda dig själv och din familj från spänning och stress. Med en försäkring på plats kommer all ekonomisk stress att tas om hand och du kan fokusera på din hälsa.

  5. Vissa typer av försäkringar är obligatoriska

  Försäkring är nödvändig eftersom det ibland är obligatoriskt enligt lagen. Ett exempel på detta är bilförsäkring. Enligt motorfordonslagen från 1988 är det obligatoriskt att ha minst en tredje parts motorförsäkring för varje motorfordon som kör på vägen i Indien. Motorförsäkring är verkligen användbar under skador. På IFFCO Tokio har vi förbättrat det ytterligare med vår snabba skaderegleringsprocess, som, som namnet antyder, påskyndar skaderegleringen.

  Försäkringen hjälper dig med:

  Att äga ett hem eftersom hypotekslån behöver veta att ditt hem är skyddat. Det täcker dig för reparationer och utbyte av eventuella skador som omfattas av din policy. Det ger skydd mot stöld, skador från faror som brand och vatten och ekonomiskt ansvar som kan uppstå till följd av att en besökare eller gäst av misstag skadas på din egendom.

  Köra fordon eftersom få människor hade råd med reparationer, sjukvårdskostnader och juridiska kostnader i samband med kollisioner och skador utan täckning. Bilförsäkring är också ett lagkrav.

  Behåll din nuvarande levnadsstandard om du blir funktionshindrad eller har en kritisk sjukdom. Det täcker dina dagliga kostnader och stora utgifter som din inteckning samtidigt som du fokuserar på din hälsa och återhämtning.

  Täcka sjukvårdskostnader som receptbelagda läkemedel, tandvård, synvård och andra hälsorelaterade saker.

  Stöd till din familj vid dödsfall. Det finns livförsäkringsalternativ för kort- och långsiktiga behov som skyddar din familjs hem, bolån, livsstil och kostnaden för eftergymnasial utbildning för barn.

  Driva ett litet företag eller en familjegård genom att hantera riskerna med ägande. Skaffa täckning för ägare, företag och anställda, och ge gruppförmåner och pensionsplaner till anställda.

  Åka på semester utan att oroa dig för inställda flyg eller akuta sjukvårdskostnader utomlands.