1 företag

Reseförsäkring

...

  Reseförsäkring

  Äntligen semester! Det är det första du tänker på när du kör hem på din sista arbetsdag innan en tre veckors semester. Men har du verkligen tänkt på allt? Baddräkt, baddräkt, solglasögon, dykutrustning, biljetter och va ... reseförsäkring? Semesterresor är mest roligta men det ska förbli roligt när något oväntat händer. I så fall vill du ha allt täckt. Visste du att du måste teckna en separat försäkring för din vintersportsemester? Om man inte gör det får man betala en enorm avgift för en traumahelikopter och det får man betala själv. Men vilken reseförsäkring ska man välja? Vad upplevde andra kunder när de fick hjälp av dessa försäkringsbolag?

  En försäkring är ett av de mest värdefulla instrumenten som gör att vi kan njuta av sådana förmåner. Det är avgörande att inse vikten av försäkringar och förstå hur de kan påverka våra liv positivt. Beroende på ditt livsskede och ekonomiska profil kan syftet med försäkringen variera. Du måste förstå vikten av försäkring och dess relevans för dig i synnerhet.


  Reseförsäkring

  Vi har gjort en översikt över alla företag som erbjuder hemförsäkring. Du kan läsa recensioner, erfarenheter, åsikter och klagomål från kunder som gick före dig och se vilket betyg de gav till respektive försäkringsbolag här på ReviewsBird. Att ta en väl förberedd semester kommer att få dig att känna dig mer bekväm. Att veta att du har tecknat den bästa försäkringen hjälper till med det.

  Som vi sa i början tycker de flesta att försäkring är en onödig utgift. Anledningen är att vi känner tilltro till vår framtid och vår förmåga att hantera osynliga omständigheter. Men det är en enorm skillnad mellan vår upplevda förmåga och verkligheten. Till exempel kan några års sparande försvinna vid en medicinsk nödsituation. Det är ett exempel.

  Här är 3 anledningar till varför det är viktigt att teckna en försäkring

  1: Försäkringar säkerställer familjens ekonomiska stabilitet

  Oavsett hur mycket du har lyckats spara, eller vad din månadsinkomst är, kan en oväntad händelse bränna ett stort hål i fickan eller helt enkelt äventyra din familjs ekonomiska framtid.

  Till exempel, om du inte har en adekvat livförsäkring, kan din familj behöva gå igenom ekonomiska svårigheter om du råkar ut för en för tidig död. Även om ingen summa pengar kan kompensera för förlusten av nära och kära, skulle en livförsäkring rädda dem från att gå igenom ekonomiska svårigheter. Under tiden, om du eller din familj inte har tillräckligt med sjukförsäkring, kan enorma medicinska räkningar under vilken behandling som helst skaka din ekonomi fullständigt. Så det är viktigt att du täcker dig själv, din familj med en lämplig försäkring.

  2: Försäkringar ger trygghet

  Premien du betalar till försäkringsbolaget är det pris som garanterar att försäkringsbolaget täcker skadan vid en oförutsedd händelse. Och denna garanti för att din risk täcks ger trygghet.

  Låt oss till exempel anta att du dör en för tidig död vid en tidpunkt då du fortfarande har flera milstolpar att nå, såsom barns utbildning, deras äktenskap, en pensionskorpus för din make, etcetera. Det finns också skulder som bostadslån. Ditt förtida bortgång kan försätta din familj i en situation från hand till mun. Men om du skulle ha köpt en tidsbegränsad försäkring med hänsyn till alla dessa faktorer, skulle din familj kunna segla genom de svåra tiderna.

  3: Uppnå pensionsmål

  Pensionsplanering är en viktig del av en sund ekonomisk plan. Du kanske inte är medveten om vikten av försäkring för att skapa en heltäckande pensionsplan, men det kan hjälpa avsevärt.

  Vissa försäkringar kan säkerställa en regelbunden inkomstkälla efter pensioneringen. Försäkringens roll i livet efter pensioneringen beror på hur du investerar i nuet.

  Låt oss diskutera försäkringens roll och betydelse i detalj för att få en bättre förståelse.

  Behov av livförsäkring

  Att hantera sin ekonomi genom olika skeden av livet kan vara utmanande på olika sätt. Det är nödvändigt att kartlägga en plan som utvärderar hur din inkomst ska fördelas för att få en fördelaktig ekonomisk portfölj. Genom de olika kort- och långsiktiga livsmålen förblir behovet av ekonomiskt skydd konstant.

  När du är yngre kanske försäkringsplaner inte är en av de viktigaste sakerna att tänka på. Men när du väl börjar tjäna och det finns familjemedlemmar som är beroende av dig för sitt välmående, blir vikten av försäkringar tydligare. Livet kan ibland vara för osäkert, men att vara förberedd i form av pengar kan vara till stor hjälp.

  Om du är familjens familjeförsörjare är det avgörande att förstå varför det är avgörande att köpa en försäkring för att skydda dina nära och kära. Dessa beslut avgör i slutändan kvaliteten på deras liv de senaste åren. Läs även: Vad är försäkring?

  Varför är livförsäkring viktig?

  Förutom livskydd, som är det primära syftet med försäkringen, ger försäkringen andra förmåner. Vikten av försäkring i ditt liv är inte begränsad till ekonomiskt skydd i händelse av en olycklig händelse. Det finns ett antal försäkringar som erbjuder olika funktioner som bäst passar dina behov.

  Som försäkringstagare kan du uppnå flera ekonomiska mål genom att välja rätt försäkring. Här är några skäl som bättre förklarar vikten av försäkring i ditt liv:

  1. Corpus Creation

  Olika försäkringar tillåter en kombination av investeringar och täckning inom en plan, såsom Unit Linked Insurance Plans (ULIPs) och andra livförsäkringsplaner. Vikten av försäkring i livet är uppenbar eftersom det kan bidra till att skapa välstånd. Tillsammans med att spara och skapa en korpus för framtida behov är förmögenhetsförökning en fördel som är önskvärd för fler försäkringstagare.

  2. Skuldsanering

  I den olyckliga händelse försäkringstagaren dör i förtid finns det en möjlighet att familjemedlemmarna kommer att ställas inför en betydande ekonomisk börda på grund av utestående lånebetalningar. I en känslomässigt orolig tid kommer skuldbetalningar bara att öka deras oro. Vikten av försäkring i livet är ännu mer anmärkningsvärd eftersom det kan hjälpa till att hantera sådana skuldförpliktelser.

  Läs också om:

  Ridsportalternativ för försäkringsplan

  Varför välja Max Livförsäkring

  Typer av livförsäkring

  Livförsäkringsskatteförmåner

  Saker att tänka på innan du köper en livförsäkring

  Skäl att köpa livförsäkring

  Livförsäkringsmyter

  Räknare

  Försäkringsräknare

  Schema miniräknare

  Investeringskalkylator

  Power of Compounding Calculator

  Miniräknare för pensionsplanering

  Varaktighet försäkringsartiklar

  Varför medicinsk testning är viktig för periodförsäkring

  Typer av försäkringar

  Dokument som krävs för periodförsäkring

  Nyckelfunktioner och fördelar med Online Term Plan Plus

  Terminförsäkring för alla åldersgrupper

  Skatteförmåner av periodförsäkring

  Skatteposter

  Inkomstskattesatser och avdrag

  Skatteförmåner av försäkringssystem

  Avsnitt 80C

  Avsnitt 80C

  HRA-beräkning

  Vad är TDS

  Lönelöneformat

  3. Att uppnå långsiktiga mål

  Det är viktigt att inse vikten av försäkring för att nå långsiktiga mål i livet. Du vill inte att dina nära och kära ska kompromissa med sina drömmar i din frånvaro.

  Försäkringsutbetalningen kan täcka betydande utgifter som högre utbildning eller äktenskap om du väljer klokt. När du beräknar täckningsbeloppet, kom ihåg att inkludera olika parametrar eller mål och överväga vikten av försäkring för att uppnå sådana mål.

  4. Skatteförmåner

  När du jobbar hårt för din inkomst vill du spara så mycket som möjligt av den. Vikten av försäkring sträcker sig till att ge lättnader i löpande utgifter. Försäkring är ett av de finansiella instrument som är berättigade till skatteförmåner enligt inkomstskattelagen, 1961. Skatteförmåner kan ändras enligt gällande skattelagar.

  5. Fredligt liv

  Om du alltid oroar dig för att hantera intäkterna för att täcka kostnaderna, stör det din säkerhet avsevärt. För vissa människor kan ekonomiska problem till och med leda till allvarliga hälsoproblem. Det är en enorm betydelse av försäkring för att behålla din sinnesfrid.