1 företag

Sjukförsäkring

...

  Sjukförsäkring

  Det finns flera försäkringsbolag som erbjuder sjukförsäkring. Så vilken ska du välja? De erbjuder alla olika fördelar och den ena låter ännu mer övertygande än den andra. Det finstilta är ofta för fint, och priserna är också väldigt olika.

  Världen vi lever i är full av osäkerheter och risker. Individer, familjer, företag, fastigheter och tillgångar är exponerade för olika typer och nivåer av risker. Dessa inkluderar risken för förlust av liv, hälsa, tillgångar, egendom etcetera. Även om det inte alltid är möjligt att förhindra negativa händelser från att inträffa, har finansvärlden utvecklat produkter som skyddar individer och företag från sådana förluster genom att kompensera dem med ekonomiska resurser. Försäkring är en finansiell produkt som minskar eller eliminerar kostnaden för förluster eller effekterna av förluster orsakade av olika typer av risker.

  Förutom att skydda individer och företag från många typer av potentiella risker, bidrar försäkringssektorn avsevärt till den övergripande ekonomiska tillväxten i landet genom att tillhandahålla stabilitet i företagens funktion och generera långsiktiga finansiella resurser för industriella projekt. Bland annat uppmuntrar försäkringssektorn också fördelen med sparande bland individer och genererar sysselsättning för miljoner, särskilt i ett land som Indien, där sparande och sysselsättning är viktigt.


  Sjukförsäkring

  Därför har vi gjort en översikt över alla företag som erbjuder sjukförsäkringar. Vi har också skapat utrymme för medkunder att skriva en recension. Har du några erfarenheter, åsikter eller klagomål som du vill dela med dig av? Lämna gärna din egen recension hos oss på ReviewsBird!

  Men ofta drar vi oss för att köpa försäkringar och tänker, varför ska jag köpa en liv- eller sjukförsäkring när jag är en ung och frisk person? Eller varför behöver jag försäkring för min bil, jag har goda köregenskaper?

  Tvärtemot vad många tror, oavsett hur friska vi är, hur bra vi är ekonomiskt eller hur bra en förare vi är, behöver vi alla försäkringar. Det beror helt enkelt på att försäkringen fungerar som ett skyddsnät som ekonomiskt skyddar dig och din familj när markerna är nere.

  I den här texten kommer vi prata allt om försäkringar, dvs. vad det innebär, vilka är de viktigaste försäkringsformerna och varför det är viktigt.

  Låt oss förstå i detalj hur och varför försäkring som sektor är nyckeln till utvecklingen av alla ekonomi.

  Ger trygghet och säkerhet för privatpersoner och företag: Försäkringar ger ekonomiskt stöd och minskar osäkerheter som individer och företag möter i varje steg i sin livscykel. Det ger en idealisk riskreducerande mekanism mot händelser som potentiellt kan orsaka ekonomiskt problem för individer och företag.). Till exempel, med den medicinska inflationen som växer med cirka 15 % per år, kostar till och med enkla medicinska procedurer tillräckligt för att rubba en familjs väl genomtänkta budget, men sjukförsäkringen skulle garantera ekonomisk trygghet för familjen. Vid företagsförsäkring lämnas ekonomisk ersättning mot ekonomisk skada till följd av brand, stöld, olycksfall i samband med sjöfartsverksamhet, andra olyckor med mera

  Genererar långsiktiga ekonomiska resurser: Försäkringssektorn genererar medel i form av premier från miljontals försäkringstagare. På grund av dessa medels långsiktiga karaktär investeras de i att bygga långsiktiga infrastrukturtillgångar (såsom vägar, hamnar, kraftverk, dammar, etcetera) som är nödvändiga för nationsbygget. Sysselsättningsmöjligheterna ökas av stora investeringar som leder till kapitalbildning i ekonomin.

  Vad är försäkring?

  Begreppet försäkring är väldigt enkelt att förstå. Du betalar en månads- eller årsavgift till försäkringsbolaget för att försäkra ditt liv, hälsa, fordon, egendom etcetera under en viss tid. I gengäld betalar försäkringsbolaget de ekonomiska skadorna vid skada på den försäkrade personen eller föremålet.

  Du överför alltså risken för en ekonomisk förlust du kan drabbas av på grund av livsotrygghet till ett försäkringsbolag mot en mindre avgift. Till exempel om du råkar ut för en bilolycka och behöver läggas in på sjukhus. Din sjukförsäkring täcker sjukvårdskostnaderna för sjukhusvistelse. Och din bilförsäkring betalar skadorna på din bil. Under tiden, om du dör under olyckan, får din familj ett engångsbelopp för din tidsförsäkring.

  Från konst till husdjur, försäkring är tillgänglig för en mängd olika saker och man bör använda sig av försäkringar enligt deras behov och prioriteringar. Men det finns tre typer av försäkringar som är viktigast.

  Livförsäkring

  Livförsäkring skyddar din familj ekonomiskt om du dör en tidig död. Så här fungerar det. Du betalar en vanlig premie till försäkringsbolaget under ett visst antal år. I gengäld betalar försäkringsbolaget ut ett försäkringsbelopp till din familj om du avlider under försäkringstiden.

  Det finns olika typer av livförsäkringar och i vissa av dem får du ett engångsbelopp om du lever försäkringstiden. Till exempel ger tidsförsäkringar högre täckning för ett lägre premiebelopp jämfört med andra livförsäkringar. Inga pengar betalas dock ut till försäkringstagaren om denne överlever löptiden. Under tiden får försäkringstagaren till försäkring som kapital eller återbetalning ett engångsbelopp efter försäkringstidens slut. För sådana försäkringar är premiebeloppen mycket högre i förhållande till täckningen jämfört med tidsförsäkring.

  Sjukersättning

  Sjukförsäkring är ett sätt att se till att du och din familj kan få den bästa sjukvården utan att behöva oroa dig för kostnaden.

  I en sjukförsäkring står utgifter för medicinsk behandling av den försäkrade av försäkringsbolaget. Mot en vanlig premie som du betalar, betalar försäkringsbolaget alla utgifter i samband med en sjukdom som den försäkrade behöver vård för. Detta inkluderar sjukhusvistelse, dagvård, post- och förhospitalisering etcetera. Och med den kontantlösa anläggningen regleras din faktura direkt mellan företaget och sjukhuset

  Ansvarsförsäkring

  Sådan försäkring används för att försäkra fastigheter, bilar, företag etcetera. Vid köp av en ansvarsförsäkring - såsom bilförsäkring, hemförsäkring, företagsförsäkring, vid skada på det försäkrade föremålet eller egendomen under försäkringstiden, gäller försäkringen. bolaget kommer att ekonomiskt kompensera försäkringstagarens ägare.

  Nu när du känner till den viktiga typen av försäkring, låt oss prata om varför du behöver försäkring.

  Anledningar till att alla borde teckna en försäkring

  Som vi sa i början tycker de flesta att försäkring är en onödig utgift. Anledningen är att vi känner tilltro till vår framtid och vår förmåga att hantera osynliga omständigheter. Men det är en enorm skillnad mellan vår upplevda förmåga och verkligheten. Till exempel kan några års sparande försvinna vid en medicinsk nödsituation.