2 företag

Foto & Tryck

...

  Foto & Tryck

  Det finns ett antal företag som är där för att inspirera dig att designa vackra fotoböcker och andra presenter där du kan använda dina egna bilder för att ge produkten en personlig touch. Till exempel kan duk och material användas för just det, men du kan också hitta målningar av kompetenta målare. Kanske är du också kreativ, men har inte tid att skapa den målning du vill måla? Och vad händer om det inte blir som du planerat? Då kan du i stället få en duk tryckt med en fin bild som passar din inredning eller ett minne från förra semesterresan.

  En konsumentmarknad är det system som gör det möjligt för människor att köpa produkter, varor och tjänster. Förstå definitionen av en konsumentmarknad, lära dig om den största marknaden i världen och se ett illustrativt exempel på hur en konsumentmarknad fungerar.

  Vad är konsumentmarknader?

  Varje gång du köper en produkt eller tjänst deltar du på konsumentmarknaden. Oavsett om du hämtar matvaror för en vecka eller betalar för att få din bil tvättad, är du en del av detta större system.

  En konsumentmarknad är det system som gör det möjligt för människor att köpa produkter, varor och tjänster. Dessa föremål kan användas för personligt bruk eller delas med andra. På en konsumentmarknad fattar du dina egna beslut om hur du vill spendera pengar och spendera de produkter du köper. Ju fler som går ut och aktivt köper produkter, desto mer aktiv är konsumentmarknaden.

  Konsumentmarknaden i USA består av cirka 300 miljoner konsumenter. USA har den största konsumentmarknaden i världen. Konsumenterna spenderar mer pengar i USA än i något annat land.

  Eftersom denna marknad är så stor är det användbart att dela upp den i mer hanterbara segment. Inom konsumentmarknaden finns det delmängder som kan identifieras från demografi och andra grupperingar. Några av dessa undergrupper inkluderar ålder, kön, intressen, inkomstnivå och geografisk plats. Konsumentmarknaden är paraplyet som täcker alla segment som kan skapas på den enorma marknaden.

  På en konsumentmarknad ger marknadsföring en avgörande roll för att utbilda människor om vilka köpalternativ som finns tillgängliga. Eftersom konsumenterna har befogenhet och kan fatta sina egna köpbeslut har de också fler val att göra. Som ett resultat blir det viktigare att företag utbildar potentiella kunder om sina produkter och uppmuntrar dem att köpa sina produkter. Detta uppmuntrar till ett mer diversifierat och levande fritt marknadssystem som möjliggör mer variation och möjligheter.


  Foto & Tryck

  Efter att ha diskuterat det tidigare består konsumentmarknaden av konsumenter och köpare, och dessa människor har olika bakgrund, och de har olika val och preferenser. Marknadsförare skapar olika segment av marknaden baserat på deras smak och val. Med andra ord är dessa segment kännetecknen för konsumentmarknaden. Några av dessa egenskaper ges nedan med exempel;

  Demografiska konsumentmarknader

  Demografiska egenskaper betyder konsumenternas ålder, inkomst, sociala och ekonomiska bakgrund, kön, deras familjestorlek, etnicitet, religion, kultur, utbildningsnivå, arbetstyp, social klass och nationalitet. Marknadsförare samlar in all sådan information genom en undersökning, telefonintervjuer och från det lokala regeringskontoret, där sådan information är lättillgänglig.

  Inte bara samlar de in data, men de studerar också varje del i detalj. Sedan gör de också olika sortiment som; åldern skulle vara 18 till 25, 33 till 45, 55 till 65 eller +65. Deras inkomst skulle falla mellan 15 000 och 25 000 Rs, eller +50 000, vilket berättar för oss deras sociala klass.

  Syftet med att samla in detaljerad information är att rikta in sig på just dessa segment av marknaden. Till exempel skulle telefonsamtal och SMS-paket intressera den unga marknaden, som sjunker i ålder från 18 till 25.

  Psykografiska konsumentmarknader

  Psykografiska egenskaper betyder konsumentvärden, intressen, åsikter, attityder och aktiviteter. De berättar för oss en persons psykologiska natur i förhållande till hans sätt att tänka, och det är mycket viktigt att veta dessa saker, eftersom du ställer in dina marknadsföringsstrategier baserat på deras åsikter.

  Till exempel målkonsumentmarknaden för föräldratidningar som skulle vara mödrar som föder barn. De är intresserade av att lära sig om föräldraskap.

  Företagen genomför fokusgrupper och djupintervjuer med konsumenter på sin målmarknad. Moderatorn startar diskussionen med ett öppet ämne, och sedan ber han deltagaren att dela sina åsikter om specialen. Så här får företag reda på den inre psykologiska karaktären hos deras målmarknad.

  Behavioristiska konsumentmarknader

  Behavioristiska egenskaper kräver mycket marknadsundersökningar för att räkna ut konsumenternas produkt- och varumärkeslojalitetsnivåer. Hur människor svarar på vissa erbjudanden; när företaget erbjuder dem vissa fördelar och paket. Antalet gånger människor besöker marknaden, butikerna eller köpcentret för samma produkt. Det berättar för oss människors lojalitet mot produkten och varumärket.

  Efter att ha upptäckt lojaliteten hos deras konsumentmarknad; annonsörer och marknadsförare kategoriserar marknaden i lätta, medelstora och tunga användare. Sedan riktar de in sig på varje nisch och kontrollerar hur människor reagerar. Det viktigaste är att de vill veta och förvänta sig konsumenternas upprepade beteende.

  Geografiska konsumentmarknader

  Geografisk egenskap betyder var konsumenterna befinner sig och var de befinner sig. Det inkluderar befolkningstäthet, marknadsstorlek, region, landsbygd, städer och marknadsklimat eftersom det är mycket viktigt att känna till marknadens storlek, densitet och läge innan du hoppar in i den.

  Till exempel kan en liten säljare inte överleva på en stor konkurrensutsatt marknad; han borde leta efter marknaden där stora företag inte har något intresse. Där skulle han få en möjlighet att utmärka sig.

  I kalla områden kan du inte sälja sommarkläder, eftersom folk inte kommer att köpa det. Poängen med fallet är att människor som bor i olika delar av världen har olika behov, krav, smak och intressen. Företag måste följa samhällets lokala normer för att tycka om och överleva.

  Vi har gjort en översikt över alla företag som skriver ut foton eller bilder på duk. Läs recensioner, åsikter, erfarenheter och klagomål från andra kunder och använd dem för att välja det bästa företaget här hos oss på ReviewsBird. På så sätt kan du vara säker på att slutresultatet blir exakt vad du vill ha. Blev det som du ville till slut? Eller hade du några klagomål? Låt oss veta och hjälpa andra genom att informera dig om vilket företag du ska besöka eller undvika.