Lär dig om avmaskning av hund på rätt sätt och håll din hund frisk

Har du koll på vilka kännetecken som finns för när en hund har maskinfektion? Har du koll på hur ofta du borde avmaska valpar eller din fullvuxna hund? Det är inte ovanligt att hundar går runt med maskar i magen under en längre tid. Precis därför är det viktigt att kolla upp kännetecken och rekommendationer. Dessa infektioner är inte alltid självklara för oss ägare och just därför kan det vara viktigt att kolla upp om din hund kan vara i risk för att ha maskinfektion och att ha koll på de vanligaste symtom för maskinfektion. I vissa situation kan det vara speciellt viktigt att ha koll på när du borde avmaska din hund. Om du har planer på att åka utomlands med din hund, planer på att omplacera er hund eller om du nyss har adopterat eller köpt din hund ifrån en kennel kan det vara nyttigt att ha koll på rekommendationer.

Olika typer av mask-infektion

Det finns flera olika typer av mask som hundar kan få. De vanligaste mask-infektionerna kan kategoriseras i två grupper. Dessa två grupper är:

Spolmask; vanligast i valpar

Bandmaskar; smittas oftast om hunden har varit i närkontakt med smågnagare.

Det som båda mask-infektionerna har gemensamt är att det innebär att hunden har maskar i magen.

Avmaskning av valpar

Uppfödare avmaskar vanligtvis mot spolmask för hundar som vanligtvis uppkommer i valpar, det kan vara bra att fråga upp med din uppfödare om du rekommenderas att ge en ytterligare dos på egen hand. I valpar ges ofta avmasknings medicin i förebyggande syfte eftersom att mask ofta uppkommer i främst valpar.

Avmaskning av fullvuxna hundar

När det gäller vuxna hundar brukar inte avmaskning för hund göras i förebyggande syfte, främst för att undvika att resistens mot medicin ökar. Resistens mot medicin innebär att hunden i eventuellt framtida mask-infektioner inte blir frisk utan att kroppen har utvecklat en resistens till preparatet som används emot infektionen. De främsta orsakerna till att avmaskningspreparat används i vuxna hundar är om hunden uppvisar symtom på mask eller om hunden ska resa utomland eller komma tillbaka till Sverige. Ett annat undantag kan vara i en situation av omplacering av hund.

Avmaskning av hundar vid resa från eller till Sverige

Hundar som reser till Finland, Norge, Irland, Storbritannien eller Malta behöver avmaskas för dvärgbandmask, oberoende av ålder eller symtom. Avmaskningen behöver göras inom 24-120 timmar innan du reser till en av dessa land.

Symptom på mask i hundar

Det kan vara svårt att diagnostisera mask i hundar. Trots detta finns det vanliga symtom som kan peka på maskinfektion, dessa symptom inkluderar: kräkningar, diarré, buksmärta, ovanligt torr eller matt päls, hosta eller minskad vikt trots att hunden äter mycket eller som tidigare. Ett annat symtom är att mask syns i avföring eller kräkningar, det är dock viktigt att poängtera att en hund kan har mask utan att man sett av maskar.

Hur botas mask-infektioner?

Svaret på hur mask botas beror på vilken typ av mask som din hund har. Genom att få reda på typen kan du enkelt köpa ett test vid ditt närmaste apotek, online eller djuraffär. De flesta test är avföringstest som analyseras i labb. Efter att du har fått svar på vilken typ av mask som din hund har rekommenderas att nå ut till en veterinär som kan ge mer rekommendationer om vilken medicin som passar för din hund. Orecemptbelagt avmaskningsmedel kan normalt sett köpas i ditt närmsta apotek eller i ett apotek via nätbutiker. När du beställer online rekommenderar vi att du tar en titt på recensioner om olika nätbutiker för att se vilka som är populära. ReviewsBird är en opartiska webbsida som samlar ihop recensioner om olika webbutiker. Där kan du också läsa mer om exempelvis olika typer av flytvästar för hundar.

Anne Sigrid Jakobsen Av Anne Sigrid Jakobsen

Anne Sigrid är en e-handelsspecialist & konsumentvarukonsult specialiserad inom handelsrätt och konsumentbeteende. Hon har erfarenhet av supply chain-konsultverksamhet och produktutveckling samt har arbetat... Läs vidare