3 företag

Förnybar energi

ReviewsBird

Förnybar energi

Förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft är en viktig del av energibranschen och ger ett betydande bidrag till ett mer miljövänligt Sverige. Naturgas, olja och kol är energikällor som har använts flitigt tidigare, men som nu används allt mindre. Grön energi har blivit ett mycket populärt alternativ och många väljer att byta energikälla för att bidra i kampen för miljön, trots att förnybara energikällor ofta är lite dyrare. Men vad ska man annars tänka på när man väljer energikälla? Kommer ökningen av mina månatliga utgifter att kompensera miljön på sikt?

Har du hört talas om "Global Warming" och "Climate Change?". Bland relevanta ämnen har dessa varit en del av nyheterna på sistone. Anledningen är att många forskare tror att vår jord gradvis värms upp, och vissa tror att mänskliga aktiviteter är en av orsakerna. Denna uppvärmning tros ske på grund av att vi eldar fossila bränslen som olja, bensin, kol och naturgas. Vid förbränning frigör dessa bränslen flera gaser, inklusive en hel del koldioxid (CO2). Vi kallar dessa gaser för "växthusgaser" eftersom de fungerar som ett täcke runt jorden och fångar värmen från solen. Utan detta täcke av växthusgaser skulle mer av solens värme fly ut i rymden och inte orsaka global uppvärmning.

Växthusgaser

Det kanske låter som ett roligt namn, speciellt eftersom konceptet egentligen inte har något med växthus eller gas att göra! Namnet hänför sig dock till de varma glashusen där vi odlar växter. Dessa byggnader kallas växthus eftersom de är fyllda med gröna växter. Växthusgaser är gaser som bland annat kan leda till ökade temperaturer på jordklotet.