4 populära onlinetjänster som blivit nödvändiga i vårt samhälle

Kan du tänka dig ett samhälle utan onlinetjänster? Ett samhälle där du inte kan sköta dina ärenden, handla eller spara dina bilder eller annan information i en molntjänst? I dagens samhälle är Internet en väsentlig del av det vardagliga livet. Vi håller kontakt med våra vänner och bekanta på nätet, vi använder nätet till smidig informationssökning och lagring av information och numera sköter vi både bankärenden och vår hälsa online. Vi på Reviewsbird har listat 4 onlinetjänster som blivit nödvändiga i vårt samhälle;

  • Molntjänster
  • E-handel
  • Social medier
  • Internetsökning

Vad är en onlinetjänst?

Integritets Myndigheten definierar en onlinetjänst som en tjänst som utförs på distans, på elektronisk väg och på begäran av den som tar emot tjänsten. Normalt utförs onlinetjänsten mot ersättning men det har ingen betydelse vem som finansierar tjänsten, det kan vara den som använder tjänsten men finansieringen kan även bestå av reklamintäkter.

En onlinetjänst kan vara tjänster inom allt från internetsökning till sociala medier och kommunikation.

Molntjänster

En molntjänst är en tjänst som är internetbaserad. Tjänsten innefattar och erbjuder datalagring och programkörning samt andra sorts it-funktioner. Kort sagt kan man säga att en molntjänst är servrar och datacenter som finns utspridda över hela världen som man kan lagra data på, sådan data som vi tidigare lagrade på våra egna datorer eller i lokala nätverk.

Altkom software molntjänst

När det uppkommer nya behov inom onlinetjänster är marknaden ofta snabb att svara på det. Just ett sådant företag är cloud services Altkom software. Atlkom software erbjuder kundanpassade programvara med en erfarenhet som sträcker sig över 20 år tillbaka i tiden. Förutom tjänster som skräddarsydd programvara och utveckling av programvara, affärsprocesser och analys av data erbjuder Altkom även sina kunder molnbaserade applikationer för att öka både flexibilitet och effektivitet i kundens verksamhet.

Kunden kan också ta del av strategier för migrering av molnet och anpassning av molnet efter sina egna behov. Altkom software erbjuder även tilläggstjänster i anknytning till sina molntjänster såsom lönsamhetskalkylering, konfiguration och optimering av molnet. Altkom är ett företag med visioner vilket gör att de kan erbjuda dig som kund de allra modernaste och effektiva lösningarna när det gäller molntjänster.

E-handel

E-handel betyder att ett företag eller en konsument säljer en vara eller en tjänst online. Främst sker e-handel genom en nätbutik eller en nätauktion. Näthandeln är idag en mycket populär onlinetjänst.

Sedan sent 1990-tal och Internets framfart har e-handeln bara växt. År 2021 var e-handeln värt 4,5 miljarder världen över och även i Sverige är e-handeln stor. Hela 7 av 10 personer i åldern 18-65 uppger att de handlat på nätet under det senaste året.

Svenskarna handlar främst kläder och läkemedel på nätet men även elektronik, möbler och kosmetika är vanligt att man köper via e-handeln.

Sociala medier

Idag är sociala medier det vi spenderar mest skärmtid på. Olika tjänster är populära i olika åldrar och vi konsumerar text, bilder och videon på sociala medier. Även om sociala medier anses vara en onlinetjänst så är det sällan den vanliga användaren som bekostar tjänsten.

Sociala medier får sin förtjänst genom reklamintäkter. De stora sociala medier företagen omsätter miljarder per år. Sociala medier har också skapat ett helt nytt yrke. Om man är en känd person med ett stort antal följare på sociala medier kan man bli en influenser. En influenser marknadsför eller säljer en produkt eller ett varumärke mot betalning. Man kan alltså säga att en influenser är en onlinetjänst.

Informationssökning

För 20 år sedan var informationssökning, och delning, ett mödosamt projekt. Ville man ta reda på information om någonting fick man vända sig till tryckt text i tidningar eller böcker eller alternativt fråga någon som hade kännedom om saken.

Idag går informationssökningen snabbt. Med bara några klick på din smarttelefon kan du hitta recept från världens alla hörn eller information om resmål, sjukdomar eller människor. Informationssökning innebär att man söker datalagrad information genom att använda sig av olika teknologier och tekniker. Det vanligaste sättet att söka information är att använda en sökmotor.

Det kan vara svårt att tänka sig ett liv utan onlinetjänster. Långt borta är tiden då man sparade dokument på en USB-sticka som man bar med sig överallt. Numera kan man spara allt man behöver i en molntjänst, söka efter information smidigt och dessutom hålla kontakten med bekanta över hela världen på nolltid. Det är med spänning vi väntar på vad framtiden för med sig och på vilket sätt nya onlinetjänster kan underlätta våra liv. Så mycket är dock säkert, nya onlinetjänster uppkommer ständigt!

Av Monika