AI i kultur och underhållning: Rekommendationer till skapande

Ett hett ämne de senaste åren är AI inom kultur och underhållning. Denna teknik har redan kommit att förändra mycket av det som vi konsumerar dagligen, och man kommer ovetandes i kontakt med AI några gånger varje dag. Åtminstone alla vi som konsumerar en hel del kultur och underhållning, både offline och online. Idag används AI inom allt från olika tjänster online till att producera innehåll och rekommendera ny musik. Underhållningsvärlden är i förändring, och en viktig fråga är hur vi ska hantera det framåt. Exakt hur detta ser ut och vilka etiska dilemman som kommer med det ska vi gå igenom här nedan.

Personliga rekommendationer

Personliga rekommendationer är något som AI mer eller mindre garanterat kommer ta över helt inom de kommande åren. Vi ser redan nu hur det börjar användas mer frekvent, och ju längre utvecklingen kommer desto vanligare kommer det att bli. Denna teknik lär känna dina preferenser och vanor, vilket gör att den kan erbjuda skräddarsydda förslag som passar just dig. Oavsett om det handlar om att upptäcka nya musikgenrer eller hitta den perfekta boken så har AI potentialen att revolutionera hur vi konsumerar kultur.

Redan nu kan AI hjälpa dig att hitta de bästa filmerna eller hitta de bästa onlinespelen. Inom spelvärlden är detta väldigt tydligt inom iGaming, men även inom andra former av spel. Kollar man på just iGaming så ser vi också hur de enskilda spelbolagen använder AI för att rekommendera spel till sina redan befintliga spelare. Detta innebär inte bara en mer personlig upplevelse för användaren, utan också ökade intäkter för företagen. Faktum är att personaliseringen som AI möjliggör leder till en förbättrad upplevelse för slutkonsument inom nästan alla genrer. Framtidens kultur och underhållning kommer utan tvekan att präglas av denna teknik, vilket vi redan ser prov på idag.

Innehållsskapande

En arena där AI verkligen kommer ta stor plats är när det kommer till att skapa faktiskt innehåll. Läser man nyheter om gaming så ser man redan idag hur många stora spelföretag använder AI för att skapa innehåll till sina spel. Det kan vara allt från att generera manus till dialoger till att programmera den faktiska mjukvara. Läser man även om hur proffsgaming förändrats tack vare AI så ser man att det finns stora förändringar.

AI är ett kraftigt redskap som kommer att kunna hjälpa företagen att effektivisera sina projekt på en aldrig tidigare skådad skala. Att manuellt skapa innehåll i olika former kommer över tid bli mer eller mindre vanligt, och denna förändring kommer antagligen att både ta med sig positiva och negativa resultat.

Även inom musik, litteratur och andra kulturyttringar så ser vi hur AI kan vara ett hjälpsamt redskap. Ett problem som dock uppstår är att det blir svårt att reglera allting, men detta kommer vi att komma till senare i artikeln.

AI inom kulturen

AI inom kulturen är som sagt något som vi verkligen fått se prov på de senaste åren. Nu använder mer eller mindre alla stora företag och kulturpersoner AI i någon bemärkelse. Exakt hur det används är väldigt individuellt, men fördelarna med att optimera och effektivisera är för stora för att ignorera.

Redan idag har vi sett hur det släpps musik, litteratur och annat som är helt och hållet AI-genererade. Kanske håller det ännu inte riktigt samma kvalitet som en mänsklig produktion, men det är bara en tidsfråga. Människans involvering kommer med största sannolikhet att ändras från att vara drivande till en mer kontrollerande roll.

Att jobba med kultur som film, spel och annat är föränderligt och det får vi se prov på nu. Exakt hur det kommer påverka oss som samhälle rent långsiktigt är svårt att säga, men många av den äldre skolan står kritiska mot AI inom just kulturen. Kommer AI kunna prestera lika personligt och originellt som en människa inom några år? Kanske, kanske inte, och vi får helt enkelt vänta och se.

Etiska dilemman som kommer med AI

Något man inte kan ignorera är också alla de etiska dilemman som kommer med AI. Upphovsrätt kommer att vara något som behöver förändras på något sätt för att AI verkligen ska kunna ta sig in i kulturens finrum. AI tränas som bekant på redan befintliga verk inom olika branscher, och på så sätt kan man se det som att verken är stulna från andra kreatörer. Detta är en hårfin linje som är svår att balansera på, och än finns det kanske inga tydliga svar.

Kollar man också inom andra branscher, som exempelvis finans, så är det svårt att se hur man ska kunna lägga total tillit hos en AI. Vissa företag har redan börjat använda AI för att komma med rekommendationer och liknande, och detta kan bli ett dilemma vid eventuella dispyter. Vem står ansvarig om det är en AI som producerat rekommendationen?

Slutsats

Att AI förändrar alla världens branscher råder det inga tvivel om. Frågan är bara hur det kommer att se ut framöver och hur mycket det faktiskt kommer att förändra. Det är inte helt orimligt att tro att det kommer behövas en hel del regeländringar inom många branscher för att AI verkligen ska kunna fungera fullt ut. Vi står också inför ett dilemma där vi måste avgöra om vi överhuvudtaget vill att AI kommer in och ersätter människan när det kommer till olika kulturyttringar. Världen är delad och det ska bli spännande att se hur allting utspelar sig om bara några år.

Av Monika